Dětský očkovací kalendář v ČR

Termín-věk dítěte                       Povinné očkování                                        Nepovinné očkování

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Termín-věk dítěte            Povinné očkování                                Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 1. do  5. měsíce Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    

od 6. týdne

    Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc     Rotavirové nákazy Rotateq 3. dávka
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(2. dávka - za 2 měsíce po
1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za
2 měsíce po 1. dávce)
11.-15. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice Varilrix
(1. dávka)
       
Varilrix
(2. dávka
za 2až 6měsíců)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix
(přeočkování)
   
Spalničky, zarděnky, příušnice
 
Priorix (2. dávka)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13. rok     Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard, Gardasil (celkem 2 dávky v odstupu 6 měsíců)
14. rok (u neočkovaných v 10-11letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

* hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.Více zde: https://www.matrasova-detskylekar.cz/ockovani/ockovaci-kalendar/
Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 1. do 5. měsíce Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (3. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (1. dávka) Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc     Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka)
4. měsíc
(pouze u kojenců narozených pod 37. týden)
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (2. dávka) Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13
5. měsíc     Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13
Rotavirové nákazy Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
do konce
18. měsíce
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (3. dávka)    
do konce
15. měsíce
    Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13
1. dávka od 1. dne 13. měs Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka)    
13.-18. měsíc     Plané neštovice Varilrix(1. dávka)
        Varilrix(2. dávka za 2až 6 měsíců)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix(přeočkování)    
Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13. - 14. rok
(dívky i chlapci)
    Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku, gynekologických orgánů, konečníku, penisu, hlavy a krku) Gardasil
Gardasil 9(celkem 2 dávky v odstupu 6 měsíců)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

 

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

                                    Očkování povinné                    

Termín - věk dítěte

                                                      Nemoc

Očkovací látka

4. den -
6. týden

Tuberkulóza - jen u rizikových skupin

BCG vaccine SSI

od 9. týdne

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
nyní 2+1: 1. dávka od 9. týdne věku, 2. dávka  za 2 měsíce, 3. dávka Hexacima do konce 18. měs.,

Hexacima

Pneumokoková onemocnění* (1.dávka)

Prevenar 13**, Synflorix

3. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Hexacima

Pneumokoková onemocnění* (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Prevenar 13**, Synflorix

4. měsíc

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B - 2. dávka (3.dávka -  do konce 18. měs., předchozí dávky)

Hexacima

Pneumokoková onemocnění* (3.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Prevenar 13**, Synflorix

do konce
15. měsíce

Pneumokoková onemocnění*

Prevenar 13**, Synflorix

11. - 18. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B - 3. dávka

Hexacima

15. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice (1.dávka)

Priorix ***

21. - 25. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice (2.dávka - interval 6 - 10 měsíců od předchozí dávky)

Priorix ***

5. - 6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix

10. - 11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

BoostrixPolio

13. - 14. rok

HPV (humánní papillomavirus) *

Silgard**, Cervarix

 

*  Očkování proti pneumokokům a HPV (humánnímu papillomaviru) je nepovinné,
    ale plně hrazené ze zdravotního pojištění
    (na základě úplného znění Zákona č. 48/1997 Sb., platného od 1.1.2010).

** Pro Prevenar 13, Silgard je možná úhrada ze zdravotního pojištění
    s doplatkem pacienta.

*** Očkování Priorix - Tetra nepovinné očkování, není hrazeno zdrav. pojišťovnami.